Bestyrelse og udvalg

Den valgte bestyrelse i AB Rylehøj
Formand: Michael H. Mousten (15)
Kasserer: Margit Kjær (33)
Drift: Jane Rasmussen (9)
Drift: Lars Bak Larsen (29)
Drift: Kim Zylber (21)


Send en email til os!

Valgt på generalforsamlingen den 23. marts 2022


De valgte suppleanter.


Udvalg

Grundejerforening:Se repræsentanter på denne side: Grundejerforeningen
Web ansvarlig:Lars Bak Larsen (29)

Der er ikke andre faste udvalg. Dog er der løbende projekter, som f.eks. arbejde med revidering af foreningens vedtægter, støjdæmpning med billeder til vores fælleshus, dialog om det nordlige beplantningsbælte mv.