Bestyrelse og udvalg

Den valgte bestyrelse i AB Rylehøj
Formand: Hans Vestman Jensen (7)
Kasserer: Margit Kjær (33)
Drift: Jane Rasmussen (9)
Drift: Michael Mousten (13)
Drift: Kim Zylber (21)

Valgt på generalforsamlingen den 19. maj 2021


De valgte suppleanter.


Udvalg

Grundejerforening:Se repræsentanter på denne side: Grundejerforeningen
Web ansvarlig:Hans Vestman Jensen (7)

Der er ikke andre faste udvalg. Dog er der løbende projekter, som f.eks. arbejde med revidering af foreningens vedtægter, støjdæmpning med billeder til vores fælleshus, dialog om det nordlige beplantningsbælte mv.