Suppleanter

Suppleanterne deltager aktivt i foreningsarbejdet og har møderet, men ikke mødepligt til bestyrelsesmøderne.


Malene Maersk (13)
Lars Bak Larsen (29)


bestyrelsen