Suppleanter

Suppleanterne deltager aktivt i foreningsarbejdet og har møderet, men ikke mødepligt til bestyrelsesmøderne.


Lise Lotte Svendsen (23)
Helle Katrine Rasmussen (35)