Husorden

HUSDYR
Det er tilladt at holde hund og kat. Ejerne af dyrene er dog forpligtet til at holde disse (hunde) i snor på foreningens fællesarealer og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen.

AFFALD
De af foreningen opstillede affaldsbeholdere skal benyttes. Storskrald må ikke hensætte på foreningens arealer

BILER
Biler og andre motorkøretøjer må ikke stilles sådan, at de generer udkørslen for andre – vær desuden opmærksom på at afpasse hastigheden efter at der kan være legende børn.

STØJ
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20

MUSIK
Afspilning af høj musik skal finde sted, så det ikke er til gene for de øvrige andelshavere og naboer. Bortset fra enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter kl. 23.

FÆLLESHUS
Foreningens fælleshus skal holdes rent og ryddeligt samt rengøres efter brug.

FÆLLESVEJ
Den til andelen hørende fællesvej skal holdes rent og ryddeligt.