Boligafgift

Boligafgiften har siden 1. januar 2016 været:
Andele på 110 m² månedlig husleje 3.877 kr.
Andele på 99 m² månedlig husleje 3.565 kr.
Andele på 77 m² månedlig husleje 2.943 kr.

Indeholdt i boligafgiften

  • dagrenovation
  • genbrugscontainere
  • vandafledning
  • drift af fælleshuset
  • ejendomsskatter
  • forsikringer
  • løbende vedligehold af boligerne udvendigt
  • kabeltv fra YouSee

Boligafgiften sættes ned pr. 1. januar 2016
På den ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober 2015 blev det vedtaget at nedsætte boligafgiften med yderligere 5%.


Huslejenedsættelse pr. 1. januar 2013
På generalforsamlingen den 6. marts 2013 blev huslejen nedsat med 15%.


Kabeltv pr. 1. juni 2006
Grundpakken er indeholdt i huslejen. Hvis mellempakken eller den store kabeltvpakke ønskes, betales den af den enkelte andel.