Boligafgift

Boligafgiften er fra 1. juli 2021:
Andele på 110 m² månedlig boligafgift på 3.295 kr.
Andele på 99 m² månedlig boligafgift på 3.030 kr.
Andele på 77 m² månedlig boligafgift på 2.502 kr.

Dette er indeholdt i boligafgiften

  • dagrenovation
  • genbrugscontainere
  • vandafledning
  • drift af fælleshuset
  • ejendomsskatter
  • forsikringer
  • løbende vedligehold af boligerne udvendigt
  • kabeltv fra YouSee

Boligafgiften sættes ned pr. 1. juli 2021
I forbindelse med brevafstemning om låneomlægning til 30 års afdragsfrit kontantlån, blev det 14. marts 2021 enstemmigt vedtaget at nedsætte boligafgiften med 15%.


Boligafgiften har i perioden 1. januar 2016 indtil 30. juni 2021 været:
Andele på 110 m² månedlig boligafgift på 3.877 kr.
Andele på 99 m² månedlig boligafgift på 3.565 kr.
Andele på 77 m² månedlig boligafgift på 2.943 kr.


Boligafgiften sættes ned pr. 1. januar 2016
På den ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober 2015 blev det vedtaget at nedsætte boligafgiften med yderligere 5%.


Nedsættelse af boligafgiften pr. 1. januar 2013
På generalforsamlingen den 6. marts 2013 blev boligafgiften nedsat med 15%.


Kabeltv pr. 1. juni 2006
Grundpakken fra YouSee er indeholdt i boligafgiften.
Hvis mellempakken eller den store kabeltvpakke ønskes, betaler den enkelte andelshaver selv for udgiften. Herunder naturligvis også, hvis man i stedet har valgt at supplere med en Bland Selv-pakke fra YouSee.