Grundejerforening

Andelsboligforeningen er medlem af Grundejerforeningen for Bogfinkevej/Blåmejsevej.
Andelsboligforeningen vil altid søge at have en repræsentant i bestyrelsen for grundejerforeningen.

Grundejerforeningen holder bl.a. arbejdsweekends til fælles projekter, f.eks. er der blevet etableret en petanque-bane på fællesarealet ved legepladsen. Grundejerforeningens opgaver fremgår af lokalplan og vedtægter for Grundejerforeningen, men foreningen arrangerer også sankthansbål mv. se desuden hjemmesiden www.bogfinkevej.dk


Michael Mousten (15) er kasserer for grundejerforeningen.