Grundejerforening

Andelsboligforeningen er medlem af Grundejerforeningen for Bogfinkevej/Blåmejsevej.

Andelsboligforeningen vil altid søge at have en repræsentant i bestyrelsen for grundejerforeningen.

Grundejerforeningen holder arbejdsdag forår og efterår især med vedligeholdelse af legeplads og det grønne område, samt klipning af træerne på selve allé vejen. Derudover holdes fastelavn med tøndeslagning, Sankt Hans bål med snobrød, sommerfest i telt.

Grundejerforeningens opgaver fremgår desuden af lokalplan og vedtægter for Grundejerforeningen.

Se desuden hjemmesiden www.bogfinkevej.dk


Michael Mousten (15) er kasserer for grundejerforeningen.