Vedtægter og regler

Andelsboligforeningen Rylehøj er funderet på et sæt vedtægter, samt en fælles husorden. Som beboer er man forpligtet til at følge og respektere disse vedtægter.

Udover de fælles vedtægter, så er foreningen også underlagt en lokalplan. Ønsker man som beboer at ændre på sit hus, så er man dels forpligtet til at overholde disse regler og dels skal man altid have en godkendelse fra bestyrelsen inden arbejdet sættes i gang.