Bestyrelsen

Bestyrelsen sørger for den daglige administration i andelsboligforeningen Rylehøj og hjælper gerne med alle spørgsmål.

Formand: Hans Vestman Jensen (7)
Kasserer: Margit Kjær (33)
Drift: Jane Rasmussen (9)
Drift: Michael Mousten (15)
Drift: Kim Zylber (21)


suppleanter