Vedtægter

§ 37.
IKRAFTTRÆDEN
(37.1) Disse vedtægter udgør 6. reviderede udgave og træder i kraft den 23. marts 2011.

(37.2) Vedtægterne afløser følgende tidligere vedtægter:
Vedtægter, vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 6. juni 1990.
1. reviderede udgave rettet på ordinær generalforsamling d. 28. april 1993.
2. reviderede udgave rettet på ordinær generalforsamling d. 14. marts 1997.
3. reviderede udgave rettet på ordinær generalforsamling d. 5. april 2000.
4. reviderede udgave rettet på ordinær generalforsamling d. 20. februar 2003
5. reviderede udgave rettet på ordinær generalforsamling d. 18. februar 2004 med virkning fra d. 1. februar 2005.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 23. marts 2011.

I bestyrelsen:
Tove Bæk Jensen, formand
Margit Kjær Pedersen, kasserer
Jane Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Helle Kathrine Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Lene Damgaard, bestyrelsesmedlem