Fællesarealer

Arealerne rundt om fælleshuset (37) er til fælles benyttelse og vedligeholdesen sker således også i fællesskab.

Græsplænen
I sommerhalvåret bliver græsset slået på skift af andelshaverne. Man har en eller to uger om året, og man sørger selv for at bytte med anden af beboerne, hvis man skulle være forhindret i at tage tjansen i den pågældende uge.

Frugttræerne
Foreningen sørger for vedligeholdelse af træerne, idet der kommer en anlægsgartner og sørger for at trimme træerne.
På vores årlige arbejdsdag sørger vi dog selv for at fjerne græsset rundt om træerne og fylde op med kompost fra Genbrugsstationen i Hinnerup.